Wolmanzouten

Inleiding

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

.

Nog steeds actueel;

Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben.

Een column van Pamela Hemelrijk van oktober 2003.

 

06072015 email van St. VoMiGEN aan René Didde, Volkskrant journalist.Over zijn stuk: Kanker:“Tropische Hardhout misschien toch goed”. (VK 4 juli 2015).

Noordhollands Dagblad: "Fikkie Kinderparadijs aan banden"

Door Henk Niggebrugge, 19 mei 2015

N.a.v. het GGD-advies geen geïmpregneerd (pallet)hout te zagen en te verbranden op het Kinderparadijs van Purmerend (zie editie 2015-05-11 ) is er in het Noordhollands Dagblad een artikel verschenen.

Off topic maar belangrijk: 07-04-2015: info en poster tegen De Slimme Meter in Nederland.

06-03-2015: Zienswijze van de webmaster van deze webstek aan B & W van Lelystad betreffende:

Onderwerp: HUTTENBOUWWEEK 2015 (e15009)

Aanvrager: Stichting Schateiland Waterwijk

Datum: 20 t/m 23 juli 2015

Locatie: Schateiland (Voorstraat 503)


GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbranden

Gemeente- en Kinderparadijs Purmerend hebben 4 maart een afspraak hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

Door Henk Niggebrugge, 03 maart 2015

13-10-2014 Handtekeningenlijst vanwege dat wij een volledig schaliegasvrij - en steenkoolgasvrij - en
schalieolievrij en - steenkoololievrij Flevoland willen.
.

Hoorzitting Flevokust

Op 18 september begint er een hoorzitting over Flevokust om 19.00 uur in het Provinciehuis van Lelystad. Dus niet eerst ontvangst maar de hoorzitting start om 19.00 uur. zie ook meer info hier (over onze inspanningen betreffende Flevokust) en hier.

Ingezonden brieven Volkskrant 23 augustus 2014

Onderzoeksrapporten Chroom-6 via Eenvandaag:

14 augustus 2014 Zienswijze aan provincie over Flevokust en open brief.

Verslag "keukentafelgesprek".

25 maart 2014. Omroep Flevoland laat mijn schetsen zien.

25 maart 2014. Gesprek met Omroep Flevoland over ons alternatief plan voor Flevokust, met Leo Schouwenaar hedenmorgen.

Nu kunt u ons alternatieve plan voor Flevokust hier inzien. Wij hadden om 12 uur een "keukentafelgesprek" met de provincie, in het Provinciehuis, daar presenteerden we ons plan. Zeker 60 mensen steunen ons plan. Zie ook de Krant van Flevoland.

#Staoptegenkanker en vermijd of verwijder je ge-impregneerde houten schuttingen, -speeltoestellen, -picknicktafels, -vlonders, -zandbakken etc. die kankerverwekkend zijn. Scroll naar beneden voor meer info.


8 maart 2014 Deze twee partijen 1 en 2 zijn absoluut tegen een giftige Flevokust en komen haast niet aan het woord in de media. Daarom licht ik ze uit.

17 februari 2014: Vandaag zullen De Bezorgde Burgers tegen Gif op de Flevokust een originele zienswijze en open brief en een Alternatief betreffende de ontwikkeling van Flevokust sturen aan de provincie Flevoland. Zie de zienswijze/open brief hier. U kunt onze zienswijze ondersteunen klik hier voor de adressenlijst.

17 februari 2014: De Krant van Flevoland berichtte vandaag over de zienswijze/open brief.

13 februari 2014 Provincie Flevoland wil doorstart Flevokust. Informatiebijeenkomst op maandag 17 februari aanvang 20.00 uur in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad. Vanaf 14 februari kunt u een zienswijze indienen. Zie hun advertentie in de FlevoPost hier. Meer info vanaf nu op hun website. Meer over Flevokust kijk op onze site.

3 februari 2014: Wederom een ingezonden brief over wolmanzouten aan de Volkskrant geweigerd. Wij mogen niet weten.

Geachte Redactie,

Terwijl ik het verhaal over biomassa lees, (Volkskrant 31-1-2014) vanwege een nieuwe centrale in Delfzijl, die volledig op hout draait, komt het volgende in mij op. Bij sloophout zit veel geïmpregneerd spul. Pallets kunnen ook geïmpregneerd zijn. Dat te verbranden is absoluut niet milieuvriendelijk, in de vliegassen en bodemassen die overblijven, bevinden zich zware metalen, die niet kunnen verbranden, om over de uitstoot maar te zwijgen. Is daar wel goed over nagedacht? Geïmpregneerd hout dat geschilderd is, is visueel niet meer te onderscheiden van hout dat niet langer houdbaar gemaakt is.

Geen meerderheid voor Flevokust!

17-12-13. Omroep Flevoland.

Kees Bakker: Flevokust gaat niet door.

5 december 2013 persbericht van De Stek meer... ;26 november 2013, Betreft Flevokust: Vanavond in de raadzaal het inspreken van twee burgers, Frans Anemaet en Wytze Boonsma volgens een bericht van omroep Flevoland, Flevokust kan volgens hen miljoenen goedkoper. Thea Bos laat ook weer van zich horen. Zie ook hun website hier. Voor tijden klik hier.24 november blokschema van route die gif aflegt naar bouwpuin, dat BRC (nog in de race?) wil gebruiken als ophoogmateriaal in plaats van "geschoonde" bodemassen. 19 november 2013: Nu na te lezen: Inspreektekst van Thea Bos, vanavond om 19.00 u vanwege Flevokust (Raadzaal) en inspreektekst van Anita de Harde, vanavond om 20.00 u online. Plaats raadzaal: stadhuis (klik hier voor info over de avond, om 19.00 u sessie over Flevokust, daarna burgerinitiatief om 19.55 u) , 2de sessie Burgerinitiatief om chemische bestrijdingsmiddelengebruik door gemeente Lelystad te verbieden. Komt allen! MEER over Flevokust.


Informatie over plannen (die hopelijk niet doorgaan) voor een giftige Flevokust (o.a. giftige stoffen van wolmanzouten!) in Lelystad. Klik op het logo.

17-10-2013 BREAKING: Omroep Brabant: Bodemvervuiling door recyclingbedrijf Top Moerdijk: voorwaardelijke celstraffen geëist tegen leiding

16-10-2013: Cel geëist voor milieudelicten Top Moerdijk - Binnenland - Volkskrant. MEER

19 augustus 2013: De zienswijze van Bezorgde Burgers Tegen Gif Op De Flevokust en open brief betreffende het ontwerp-projectplan dijkverlegging bedrijventerrein Flevokust; Kennisgeving mening over besluit Provincie inzake M.E.R.Zonnebloem en wolmanzouten hout.

6 oktober 2013 Informatieblad van Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp nr. 4 is uit.

23-09-13 KOMO keur en FSC gaat dat samen? Is dit hout geïmpregneerd? ? JA! Als dit op het etiket staat, is het mooie beschermde FSC hout tóch geïmpregneerd. Zie het voorbeeld hieronder, het koper zie je aan de oppervlakte zitten. Maar wat zit er nog meer in, hoe heet het impregneermiddel dat men heeft gebruikt?

Trouw 9-12-98 Nog steeds actueel: Louis Cornelisse: "Het hout rot niet maar is puur gif". Fragment: Wolmanzout is afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen.

Uitgeloogd arseen (gele kleur) te zien op daken van huizen betimmerd met ge-impregneerd (wolmanzouten) hout.

Foto 3: dakje later aangebracht, toch loogt het arseen nog steeds uit. Bij regenweer en mist kunnen deeltjes van Chroom VI zich via het vocht verspreiden en zijn dan 100 x zo giftig. Bron (pdf).

5 september 2013: Informatieblad nr. 3 van SWS (Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp) is uit.


WOLMANZOUTEN

26 augustus 2010: “Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden documenten” in het het Echte Nieuws.
En lees het persbericht van het Ecologisch Kennis Centrum.


Echte nieuws, 28 april 2010: Gif(speel)hout-klokkenluider Ad van Rooij ondergedoken.

26 mei 2009: Het hoger beroep van de heer B.F.P. Heijmen vs. Minister Donner inzake het geimpregneerde hout op de EBS-Online (Evangelische Basisschool) te Eindhoven heeft hij gewonnen! Lees hier meer. Lees ook de uitspraak van de Raad van State.

29-08-2008 Wat is uiteindelijk het resultaat van al onze inspanningen voor wat betreft onze houten gewolmaniseerde gevels in het Sidhadorp, lees hier.

27-08-2008 Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet van rechter nieuw besluit nemen.

5-01-2008 Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen zie ook Nujij.nl

3-01-2008 Video van Petitie tegen geimpregneerde speeltoestellen.

28-12-2007 Het hout van de speelplaats in Tilburg, "Het avonturenpad" dat als voorbeeld van www.buurtlink.nl in de Volkskrant heeft gestaan is gelukkig oké! Hulde aan degene, die dit initiatief voor elkaar heeft gekregen!

28-12-2007 Zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout.

De Stentor publiceerde het bericht over het gif uit China en M. Bos vond dat daar wel een vergelijking te vinden is, die behoorlijk mank loopt. Meten met 2 maten heet dat.

Verschenen op 23 augustus 2007

Gewolmaniseerd hout.

Inleiding:
Koop geen gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet met je handen mag aanraken. Gelukkig is het hout (CCA) nu in de ban gedaan en mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders het wordt nog steeds (clandestien) verkocht en heel Nederland staat nog vol met dit hout, zelfs speeltoestellen voor kinderen zijn er van gemaakt.

Het impregneren of verduurzamen van hout gebeurt met behulp van chemische middelen (bestrijdingsmiddelen). Wolmanzouten (een biocide) zijn veelgebruikte houtverduurzamingsmiddelen. De bekendste wolmanzouten zijn CC- en CCA-zouten. CC-zouten bevatten chroom en koper, CCA-zouten bevatten daarnaast ook nog arseen. Koper en arseen worden toegepast vanwege hun schimmel- en insectendodende werking, chroom is vooral belangrijk voor de fixatie.

 

Emiel Stevenhagen, cartoon houtwurmen

"Het Geheim van het Hout".

Groepsexpositie in de openbare bibliotheek van Lelystad.

Vanaf 1 december 2005 tot 2 februari 2006.

Deelnemende kunstenaars:

Miep Bos
Wieteke Moody- van Dort
Iet Eijbersen
Yoko Kobayashi
Ellen Meijer
Karel Loman
Emiel Stevenhagen

Openingslezing door Wieteke van Dort, in de openbare bibliotheek Lelystad was op 7 december 2005, 20.00 uur.


Wat zijn wolmanzouten:

Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten:

  - 374 g/l arseenzuur.
  - 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
  - 188 g/l koper II oxide.

Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:

  - arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
  - chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht
Deze zwartelijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.
  - via de lucht (ademhaling)
  - via de huid (aanraking)
  - via het maagdarmkanaal (besmette voeding)
en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product: geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht.

Riskeer je gezondheid niet met geïmpregneerd hout:

Gebruik nooit een hogedrukspuit.
Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
Laat geen kinderen er mee spelen.

Eet geen planten en gewassen die vlak bij en iets verder weg van het hout groeien.
Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
Verbrand het nooit, zeker niet in de open haard of vuurkorf.
Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.

Verf het hout niet, omdat dan later het niet meer herkend wordt als chemisch afval. Je kunt het wel tijdelijk lakken (blanke lak) om het uitlogen te voorkomen. Verf het vooral niet met een hogedrukverfspuit, je kunt dan het water dat op de schutting wordt gespoten ongewild inademen. Het water vermengt zich met de giftige wolmanzouten, zodra het water de schutting raakt.

Als de zon op een door en door natte gewolmaniseerde schutting schijnt, verdampt het regenwater dat intussen vermengd is met de giftige wolmanzouten. Loop daar dus met een wijde boog omheen! Eenmaal opgelost in druppeltjes water (ook bij mist!) is chroom VI zo’n 100 maal meer giftig voor de ademhalingswegen dan wanneer het op vaste stofdeeltjes zit. Beide soorten chroom kunnen in druppeltjes of op stofdeeltjes over grote afstand door de wind worden getransporteerd. Bron (pdf).

Chroom VI, wordt in hout (of ander organisch materiaal ) tijdelijk "chroom III zout ontstaan uit chroom VI zuur". Dat is een andere chemische stof met een ander CAS-nummer dan natuurlijk chroom III en net zo gevaarlijk en giftig als chroom VI. Zodra het hout is verrot, of het tijdelijk chroom III zout uit chroom VI zuur is uit het hout en komt het in contact met water, dan is het weer chroom VI. Chroom III zouten ontstaan uit chroom VI zuur. Zij lossen in contact met water namelijk weer 100% op en zijn dan weer chroom VI. Bij verbranding wordt het ook weer Chroom-VI. Dus als het geïmpregneerde hout er niet meer is, is er later altijd sprake van goed in water oplosbaar chroom-VI, dat gemakkelijk door de huid wordt opgenomen en gemakkelijk wordt opgenomen door plant en dier (vis), hetgeen we weer opeten.Dit is dus een "Erin Brockovich"-verhaal. Bron: Europees erkend deskundige.

Hang geen eetbare plantjes aan een gewolmaniseerde schutting alleen sierplanten: het regenwater sijpelt met het gif in de aarde en de plant neemt het op!

Waarom gevaarlijk bij brand?
Waarom geen hogedrukspuit gebruiken?
Welke acties nemen de milieu-organisaties zoals Greenpeace?
Komo Keur is toch veilig?
FSC Hout is toch goed? Nee, niet als het na zo zorgvuldig te zijn beheerd toch wordt geïmpregneerd, want dat gebeurt buiten de verantwoordelijkheid van Stichting FSC Nederland. Mail hun over dit onderwerp via info@fscnl.org
Zit er naast arseen, koper, chroom nog andere stoffen in geïmpregneerd hout?
Is met Tanalith E 3485 geïmpregneerd hout wel veilig?

Voor beantwoording bovenstaande vragen en meer informatie en achtergronden>>

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer