Wolmanzouten

Alles over Flevokust, plannen aan de kust van Lelystad voor bedrijventerreinen t/m cat. 5 (zwaarste milieucategorie) en overslaghaven.

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

"Saruman believes that it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I've found. I've found it is the small things, everyday deeds of ordinary folk, that keeps the darkness at bay..." -- J.R.R. Tolkien, The Hobbit


Hoorzitting Flevokust

Op 18 september begint er een hoorzitting over Flevokust om 19.00 uur in het Provinciehuis van Lelystad. Dus niet eerst ontvangst maar de hoorzitting start om 19.00 uur. zie ook meer info hier.

14 augustus 2014 Zienswijze en open brief.

8 maart 2014 Deze twee partijen 1 en 2 zijn absoluut tegen een giftige Flevokust en komen haast niet aan het woord in de media. Daarom licht ik ze uit.

17 februari 2014: Vandaag zullen De Bezorgde Burgers tegen Gif op de Flevokust een originele zienswijze en open brief en een Alternatief betreffende de ontwikkeling van Flevokust sturen aan de provincie Flevoland. Zie de zienswijze/open brief hier. U kunt onze zienswijze ondersteunen klik hier voor de adressenlijst.

17 februari 2014: De Krant van Flevoland berichtte vandaag over de zienswijze/open brief.

13 februari 2014 Provincie Flevoland wil doorstart Flevokust. Informatiebijeenkomst op maandag 17 februari aanvang 20.00 uur in het provinciehuis, Visarenddreef 1, Lelystad. Vanaf 14 februari kunt u een zienswijze indienen. Zie hun advertentie in de FlevoPost hier. Meer info vanaf nu op hun website.

Geen meerderheid in de gemeenteraad voor Flevokust!

17-12-13. Omroep Flevoland.

Kees Bakker: Flevokust gaat niet door.17 december is het uur U: dan gaat de gemeenteraad van Lelystad beslissen over de komst van Flevokust. U kunt daar bij zijn. Wij wensen hen veel wijsheid toe!

5 december 2013 persbericht van De Stek meer...

29 november 2013: Dossier Flevokust (wordt steeds geactualiseerd) van
De FlevoPost
Omroep Flevoland
De Stentor
Inwoners van Lelystad

26 november 2013, Betreft Flevokust: Vanavond in de raadzaal het inspreken van twee burgers, Frans Anemaet en Wytze Boonsma volgens een bericht van omroep Flevoland, Flevokust kan volgens hen miljoenen goedkoper. Thea Bos laat ook weer van zich horen. Lees hier. Zie ook hun website hier. Voor tijden klik hier.

24 november blokschema van route die gif aflegt naar bouwpuin, dat BRC (nog in de race?) wil gebruiken als ophoogmateriaal in plaats van "geschoonde" bodemassen.

19 november 2013: Nu na te lezen: Inspreektekst van Thea Bos, vanavond om 19.00 u vanwege Flevokust (Raadzaal) en inspreektekst van Anita de Harde, vanavond om 20.00 u online. Plaats raadzaal: stadhuis (klik hier voor info over de avond, om 19.00 u sessie over Flevokust, daarna burgerinitiatief om 19.55 u) , 2de sessie Burgerinitiatief om chemische bestrijdingsmiddelengebruik door gemeente Lelystad te verbieden. Komt allen!

25 oktober 2013 Houdt Flevokust groen en blauw! Onderteken de petitie!

17-10-2013 BREAKING: Omroep Brabant: Bodemvervuiling door recyclingbedrijf Top Moerdijk: voorwaardelijke celstraffen geëist tegen leiding

16-10-2013: Cel geëist voor milieudelicten Top Moerdijk - Binnenland - Volkskrant

17-10 2013: BN de Stem: Bodemvervuiling door recyclingbedrijf Top Moerdijk: voorwaardelijke celstraffen geëist tegen leiding

Ook de Telegraaf berichtte er over.

1 oktober 2013. Een groot aantal vertegenwoordigers van de Lelystadse politieke partijen hebben filmpjes bekeken van een klokkenluider. Het was voor het eerst dat ingesproken werd met beelden er bij. Wij hadden de primeur. De betreffende wethouder was er weer niet bij.

Dinsdagavond 1 oktober: 19.55 Twee onderwerpen: inspreken door Thea en Miep Bos namens de Bezorgde Burgers tegen gif op de Flevokust over Flevokust. Anita de Harde zal verder spreken namens de Gentechvrije Burgers over het burgerinitiatief om Roundupgebruik en dergelijke te doen verbieden, die de gemeente Lelystad gebruikt. Het geheel met beelden. Komt allen naar het stadhuis van Lelystad. Aanvang inloop 18.45

31 augustus 2013 Analyse Prof. Bart Schultz op dijkverlegging Flevokust | Ontwikkeling ... Zeer goede zienswijze!
Zoals al vaker aangegeven zijn er meer betrokken Inwoners van Lelystad die hun mening op, maar ook kennis en kunde bij, de ontwikkeling van Flevokust ...etc.

19 augustus 2013: De zienswijze van Bezorgde Burgers Tegen Gif Op De Flevokust en open brief betreffende het ontwerp-projectplan dijkverlegging bedrijventerrein Flevokust; Kennisgeving mening over besluit Provincie inzake M.E.R.

21-8-2013 Uitwerking raadscriteria Flevokust vraagt meer tijd.(Pdf. gemeente).

21-08-13: Omroep Flevoland:Tegenvaller Flevokust geen verrassing Het uitblijven van belangstelling bij overslagbedrijven voor het project Flevokust komt voor enkele experts niet als een verrassing.

21-0813: RTV Oost: Haven Kampen zit containeroverslag in Lelystad dwars Kampen is één van de belangrijkste redenen voor het mislukken van het project Flevokust in Lelystad. dat zeggen experts. Flevokust had een belangrijke ...

19-08-13: Zienswijze op Dijkverlegging Flevokust | Ontwikkeling Flevokust ...
Zoals eerder in de blog aangegeven ligt al sinds 12 juli het Ontwerp-Planconcept voor de dijkverlegging Flevokust ter inzage. Flevokustbekendmaking100713  ...
flevokustvoorinwoners.wordpress.com/.../zienswijze-op-dijkve...


19-08-13:

Plan Flevokust op losse schroeven De Stentor: LELYSTAD - Het wordt steeds onzekerder of bedrijventerrein Flevokust in Lelystad er op korte termijn gaat komen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ... etc.

19 augustus 2013: De zienswijze van Bezorgde Burgers Tegen Gif Op De Flevokust en open brief betreffende het ontwerp-projectplan dijkverlegging bedrijventerrein Flevokust; Kennisgeving mening over besluit Provincie inzake M.E.R.

OFF TOPPIC: 2 juli 2013: Mijn kleurplaat als zienswijze tegen de fusie van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht. Download hem via mijn webstek, die over de fusie gaat, en doe mee!

10 juli 2013. U kunt reageren met een zienswijze op de bekendmaking van het Waterschap van "Dijkverlegging bedrijventerrein Flevokust". (Advertentie in Flevopost, pdf.) Zie ook hier.

juli 3, 2013 by InwonerLelystad Same player shoots again.

3 juli 2013. Omroep Flevoland: woensdag 3 juli 2013 Raad stelt nieuw kader Flevokust vast.

Besluit gemeenteraad 2 juli 2013: Raad stemt in met plancriteria Flevokust.

29 juni: Vernieuwde kleurplaat, komt allen op 2 juli om 18.45 u (ontvangst met koffie) naar de raadszaal, om evt. in te spreken vanwege de nieuwe plannen. Voor de Agenda klik hier.

27 juni 2013 Het nieuwe voorstel aan de raad betreffende Flevokust . Enkele vragen hierover, die we per e-mail aan de gemeenteraadsleden hebben geopperd om aan het College te stellen:

1. Waarom komt van Bentum in het nieuwe voorstel weer voor?  Ook bij het breken van bouwafval komen ook weer giftige stoffen vrij. Aan welke activiteiten die de firma uitvoert, had men nog meer gedacht?

2. Wie gaat er nu op toezien, dat de aangevoerde opgewerkte bodemas aan de normen gaat voldoen wanneer het nieuwe plan doorgaat?

26 juni 2013 Gemeente: Gewijzigde randvoorwaarden moeten realisering Flevokust mogelijk maken.

21 juni Omroep Flevoland:Wethouder Fackeldey moet plan Flevokust aanpassen.

21 juni Flevopost, Kees Bakker: Raad wil geen haven met recyclebedrijf.

20 juni 2013 Omroep Flevoland: RAAD ZEGT NEE TEGEN FLEVOKUST!!!!!!!!!!!!!!

14 juni 2013, Cartoon over de consequenties die de beslissing op 2 juli a.s. zal hebben voor de verkiezingen in maart 2014.

Nieuwe cartoon als kleurplaat hier (Pdf.) te downloaden.

20 juni Zeer kritische en realistische ingezonden brief aan College en Raad.

20 juni 2013 Zeer deskundig antwoord op brief van gemeente door de heer Anemaet.

20 juni . College geeft antwoord op inspraak en vragen raadsfracties. De brief aanThea Bos staat vooralsnog niet op de site. Die is hier te lezen samen met haar inspreektekst. (Naar beneden rollen).

20 juni 2013: Beslissing over Flevokust gaat op 2 juli door. Vanavond belangrijke raadsvergadering. Komt allen!

20 juni 2013 De Stentor Flevokust naar climax. Burgerinitiatieven alle weggestemd.

14 juni Gemeente Dronten wil voor het eerst opheldering over Flevokust zo meldt Omroep Flevoland.

14 juni Kees Bakker geeft een uitstekend verslag van de vergadering van woendag 12 juni jl., het enige wat ik mis is fragmenten uit het uitstekende betoog van de heer Anemaet en de heer Boomsma , zie hun korte analyse op de avond getoond. Voor Omroep Flevoland geldt hetzelfde.

14 juni Site "Ontwikkeling Flevokust Lelystad": Crisis en Herstelwet als Klaas Vaak?

12 juni Een uitstekende onderbouwde presentatie van de heren Wijtze Boomsma en Frans Anemaet over Flevokust gisteravond en waarom het tot nu toe, geen goed plan is, in de Raadszaal waar we eindelijk konden inspreken. Lees hier hun Haalbaarheidsstudie havenplan Lelystad Flevo kust. Er waren 10 insprekers w.o. Thea Bos. De pers en Omroep Flevoland waren ook weer present.

Kees Bakker van Flevopost.

Onze bezorgdheid betreft het algemeen belang. Dat is hier in het geding. Vraag: Hoe denkt u het algemeen belang = het beschermen van collectieve waarden nog te dienen? Het algemeen belang = het beschermen van collectieve waarden. MEER........

10 juni Second opinion (2de) Flevokust Beoordeling kwaliteit van de voortgang Buck Consultants International
Nijmegen, mei 2013.

11 juni, 19.55, RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6, eindelijk meepraten over Flevokust in de raadzaal?

28 mei, 19.55, RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6, meepraten over Flevokust in de raadzaal. (Bleek wassen neus, Wethouder Fackeldey nam bijna alle tijd in beslag, beschamende vertoning).

Laatste nieuws:

10 juni 2013 Ons commentaar op antwoorden van de gemeentesite.

Meer info van de gemeente en tijden inloopspreekuren.

4 juni 2013: dan eindelijk een antwoord op onze 2de open brief van 18 april jl. aan B & W en de Raad van Lelystad inzake Flevokust en de 2nd opinion.

28 mei is er op het Stadhuis van Lelystad een belangrijke  bijeenkomst inzake de Flevokust . Het huidige plan voor de Flevokust houdt in dat er tussen de Flevo Marina haven en de Maxima centrale een overslaghaven wordt aangelegd met daarnaast een industriegebied van zware categorie; milieucategorie 5. Dit betekent dat in Lelystad zware milieuverontreinigende industrie zal komen vlakbij onze woonwijken met alle gezondheidsrisico's van dien. Op dit moment is zeker dat BRC (Van Bentum Recycling Centrale) zich op dit industrieterrein wil vestigen. Dit betreft een bedrijf met vele rechtszaken wegens overtredingen van de milieuregels. BRC wil o.a. verontreinigde bodemassen (de as die overblijft in de ovens na verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval, bv met wolmanzouten geïmpregneerde schuttingen, die versnipperd zijn) gaan bewerken tot secundaire bouwstoffen. Er zal dan een miljoen ton zwaar verontreinigd bodemas op hun terrein bij de Flevokust komen te liggen. Risico's met vervuiling van het grondwater, verwaaiing van vervuilde stof en verdere grote ongelukken zegt men te kunnen beheersen, maar kan men natuurlijk niet uitsluiten. Ook zal het niet alleen bij BRC blijven. Het zal met zekerheid een aanzuigende werking op andere zwaar milieu belastende bedrijven hebben. Een aantal bewoners van het Sidhadorp en een groot aantal inwoners van Lelystad heeft hiertegen handtekeningen opgehaald. De groep bezorgde burgers groeit met de dag. Meer info over de avond in het stadhuis is hier te lezen. Een Facebookpagina hierover is in de maak. 28 mei is er dus op het Stadhuis van Lelystad een belangrijke  bijeenkomst inzake de Flevokust . We roepen iedereen op om hierbij aanwezig te zijn om aan te geven dat de inwoners van Lelystad tegen dit plan zijn. Er is ook een mogelijkheid om in te spreken over dit onderwerp. (max. 5 minuten per inspreker, van te voren aanmelden via dit e-mailadres.)  Over niet al te lange tijd zal de gemeenteraad er over beslissen. PvdA Flevoland door Joost van den Donk op 17 mei 2013, fragment : Het hergebruik en het schoonmaken van bodemassen afkomstig van de Afval Energie Centrale in een Green Deal is een goede zaak die veilig, gezond en milieuvriendelijk moet worden uitgevoerd. MEER 25 april 2013: Verslagje van de avond met de Raad.

21 april 2013: 2de open brief aan de gemeente over de second opinion betreffende Flevokust.

Pers

9 april 2013, Krant van Flevoland: Nog veel vragen over Flevokust.

4 april 2013, De Stentor: regio Dronten: zorgen over risico's Flevokust.

4 april 2013, Krant van Flevoland: Strenge milieuregels nodig voor Flevokust Lelystad.

3 april 2013, Flevopost: Flevokust goed voor milieu en economie.

3 april 2013, De Stentor: Verbrand restafval als bodem Flevokust.

2 april 2013, Krant van Flevoland: Burgergroep uit Lelystad luidt noodklok over komst Flevokust.

Informatie-avond over Flevokust op het stadhuis op woensdag 3 april a.s. meer....

29 maart 2013. Bezwaar, zienswijze en open brief aan het college van Lelystad.

Op 29 maart 2013 was er een delegatie van het Sidhadorp aanwezig (link) bij de besprekingen van de Lelystadse Raad (video) over Flevokust. Er waren 9 Sidhadorpbewoners. Thea Bos las namens ons een inspreektekst voor. Hier wordt een goed beeld geschetst van de kwestie. In mei/juni wordt definitief beslist. Dan moeten er zo veel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig zijn! Dit mag niet doorgaan! Grote inspanning is geleverd door: Anita, Hans, Amber, Thea, Farida, Renee die ook insprak (van de biologische boerderij de Stek) en enkele andere insprekers die allen doelden op de al jaren slechte reputatie van het bedrijf dat wil participeren, meer, en Kamervragen .

Onder enkele bezorgde burgers: Amber, Anita, Thea die insprak en Hans en Bertine.

Inspreektekst van Mensto Brands.

Bindend Lokaal (Jeantienne v.d. Hoek) en Groenlinks (Bart v.d. Kolk, niet op foto) voerden flink oppositie. Renee van de Stek stelde kritische vragen. Anita en Thea in de Raadzaal.

Niet recent, maar nog altijd actueel bericht uit Trouw uit 1998: "De RvS acht de kans groot dat bij het shredderen van geïmpregneerd hout, gevaarlijke stoffen als arseen, chroom IV "......enz .Ook over giftige biomassacentrales. De as van het verbrande gewolmaniseerde hout wordt weer in beton en asfalt verwerkt. En zo "groen" gewassen. Als dat materiaal wordt gesloopt op een bedrijventerrein, wordt het opnieuw gebruikt en komen de giftige stoffen vrij in de lucht, bodem en water.

En zo'n soort bedrijventerrein milieucatagorie 5 de zwaarste catogorie in giftigheid,wil men realiseren in de haven van Lelystad. Inspreken kon dinsdag 29 januari en kan dinsdag 23 april a.s. om 19.00 u op het stadhuis als je je van te voren aanmeldt. 19.00 - 19.50 uur. Sessie 1. Over second opinion Flevokust (Raadzaal). Men wil in de buurt ook vis gaan kweken!   MEER

Er is een manier om chemisch afval milieuvriendelijk te verwerken. Zolang het afval maar niet in het water heeft gelegen, kan het milieuvriendelijk worden verwerkt via de NULOPTIE. KERNGEGEVENS.

 

Terug naar de indexpagina.

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer