Wolmanzouten

Inleiding

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

 

Belangrijke ontdekking!

Gepubliceerd op 7 juni 2017.

Annelies en Bas van Oké hout gingen op pad om een geïmpregneerd houten paaltje te testen op chroom VI. Dit filmpje is niet bedoeld als wetenschappelijk bewijs. Ze hebben het gemaakt om de discussie over de vermeende veiligheid van geïmpregneerd hout te ondersteunen.

Ze hebben bij een reguliere bouwmarkt een paaltje gekocht en deze getest met een CHRVI detectie-kit van een gecertificeerd bedrijf.

Het blijkt dat zelfs aan de oppervlakte Chroom VI aangetroffen wordt en bij nat hout komt er zelfs meer Chroom VI los. Dat het dus veilig is en het bij neerslag omvormt tot het onschuldige Chroom III is een leugen. Het paaltje komt van Welkoop. Er stond ook met grote letters op het etiket "Van Swaaij". Dat betekent Celfix=Chroom VI!

Met dank aan Annelies en Bas van Oké Hout.

Emiel Stevenhagen, cartoon houtwurmen
Tekening: Emiel Stevenhagen.

Gewolmaniseerd hout.

Inleiding:
Koop geen gewolmaniseerd (geïmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet met je handen mag aanraken. Gelukkig is het hout (CCA) nu in de ban gedaan en mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders, heel Nederland staat nog vol met dit hout, zelfs speeltoestellen voor kinderen zijn er van gemaakt.

Het verduurzaamde hout wordt ook geïmporteerd vanuit landen waar verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten. De toelating in Nederland voor het verduurzamingsmiddel Celfix ox is op 16 februari 2016 vervallen, maar er is een opgebruiktermijn van 1 jaar. (Bron email RIVM).

Het impregneren of verduurzamen van hout gebeurt met behulp van chemische middelen (bestrijdingsmiddelen). Wolmanzouten ( biociden) zijn veelgebruikte houtverduurzamingsmiddelen. De bekendste wolmanzouten zijn CC- en CCA-zouten. CC-zouten bevatten chroom-6 en koper, CCA-zouten bevatten daarnaast ook nog arseen. Koper en arseen worden toegepast vanwege hun schimmel- en insectendodende werking, chroom-6 is vooral belangrijk voor de fixatie.Eenmaal opgelost in druppeltjes water (bij uitlogen na een regenbui als de zon er op schijnt of na vorst, bij mist en als je er een hogedrukspuit op zet) is chroom VI zo’n 100 maal meer giftig voor de ademhalingswegen dan wanneer het op vaste stofdeeltjes zit.

Ook gevaarlijk bij brand.

Dit geldt ook voor vuurkorven en houtkachels (die zo wie zo fijnstof veroorzaken bij verbranding):

Chroom VI is toch verboden als biocide in de EU? Ja, maar niet verboden als fixatief*** en Chroom VI, dat in het hout omgevormd wordt tot Chroom III* en gebruikt kan worden als fixatief, wordt gedurende een eventuele brand of uitwaseming door de zon of mist wederom omgevormd tot Chroom VI. **Laat de brandweer zo'n brand dus blussen, zij hebben beschermingsmiddelen, u niet. **Ook als u Chroom VI binnenkrijgt, en die in het lichaam omgevormd wordt tot Chroom III, kan dat toch kankerverwekkend zijn. Bovendien kunt u aan versnipperd hout niet meer zien of dit van wolmanzouten hout afkomstig is of niet.

* ECOLOGICAL INFORMATION Chromium is a steel-gray lustrous metal used to make chrome-steel or stainless steel, and for chrome-plating of other metals. Chromium exists mainly in the 3+ (III) or 6+ (VI) oxidation states in natural bodies of water, and each form can be converted to the other form under appropriate environmental conditions. Chromium may enter the environment in effluents from metal plating industries or in municipal waste treatment plant discharges. Bron

** . Die bis vor wenigen Jahren verbreitete Hypothese, Cr(VI) könne im Magen-Darmtrakt nicht kanzerogen (kankerverwekkend) wirksam werden, weil es bereits im Magen extrazellulär zu Cr(III) reduziert werde, ist durch die expositionsbedingten Dünndarmtumoren bei den Mäusen der NTP-Studie qualitativ eindeutig widerlegt.    blz 47 Bron Umweltbundesamt Deutschland.

***Chromium has been extensively used as a fixative agent, especially in combination with copper and arsenic wood preservatives (copper chrome arsenate (CCA)). During this process the carcinogenic chromium (VI) is turned into chromium (III).There have been discussions in the EU regarding the use of chromium and its efficacy as wood preservative active agent. If chromium were to be considered as an active substance it could not be used in formulated biocidal products, because it would most likely fail the review for Annex I inclusion. Therefore, industry refers to its use as a fixative below its effective concentration as wood preservative.4 This is an example of where the substance of concern is not the active substance but the fixative agent. Blz. 7 Bron Environmental Research of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Research Project FKZ 3708 63 400

Thematic Strategy on Sustainable Use of Plant Protection Products – Prospects and Requirements for Transferring Proposals for Plant Protection Products to Biocides
Annex II: Case study on PT 8: Wood Preservatives.
Author: Rita Groß, Öko-Institut e.V., Freiburg

Fragmenten RIVM: In Nederland zijn een tweetal houtverduurzamingsmiddelen die chroom bevatten, toegelaten.
Gebruik van houtverduurzamingsmiddelen met hexavalent chroom (Chroom VI) in Nederland www.ctgb.nl, d.d. 01-03-2010), te weten: Celfix OX en Superwolmanzout B.
De samenstelling voor beide middelen is identiek, beide bevatten: 591 g/l chroomtrioxide
en 238 g/l koper(II) oxide.

In een brief aan het RIVM (d.d. 07-05-2010) laat de brancheorganisatie voor houtverduurzamers (VHN) weten dat de hoeveelheid chroom bevattend verduurzaamd hout die op de Nederlandse markt wordt gebracht onbekend is. Wel wordt aangegeven dat
25 % van het hout dat in Nederland wordt verduurzaamd met een koperhoudend middel, ook chroom bevat. Consumententoepassingen van het chroom bevattend verduurzaamd hout, zijn tuinhout en speeltoestellen. Bron: RIVM. Verduurzaamd hout: risico’s van hexavalent chroom voor de volksgezondheid Briefrapport 607711001/2011 G. Wolterink | H.J. Bremmer | M.H.M.M. Montforts.

Annex II: Case Study PT 8 28
Incineration of wood treated with wood preservatives

........ For example it is known that about 5-10% of Chromium (III) used as a fixative for some wood preservatives is converted into Chromium (VI) during incineration......
.Fragment zie blz. 7 voor meer info (Eng., Pdf)
.

Vertaling: Bijvoorbeeld is het algemeen bekend dat ongeveer 5-10% van Chromium (III) dat werd gebruikt als fixatiemiddel voor enkele houtbeschermingsmiddelen wordt omgevormd in Chromium VI gedurende de verbranding.

Algemene info over wolmanzouten scroll naar beneden.

Nieuws

25 aug. 2016 Omroep Brabant: 'Vrouw doet aangifte van chemische genocide om chroom-6 Tilburg'

24 aug. 2016 Maassluis Nu:

Houtrook: Grote kans op kanker door Chroom 6.

14-08-2016 Een zeer bezorgde burger (hij heeft net gehoord dat hij longkanker heeft) vertelt ons:

"In 2013 vond een renovatie plaats in mijn straat en de daarachter liggende binnenplaats.

Plotseling kreeg ik het verzoek van de gemeente om de buitengevel aan de kant van de binnenplaats van mijn perceel af te dekken met nieuw hout. Een gesprek met medewerkers van de gemeentelijke plantsoenen dienst die daar werkzaam waren leerde al snel dat men de schuurtje vervaardigt van geïmpregneerd gewolmaniseerd hout, barstens vol kankerverwekkend materiaal zoals arsenicum en chroom VI, wilde afdekken met schoon hout.

Het probleem van geïmpregneerd gewolmaniseerd hout is namelijk, dat wanneer het regent de giftige stoffen uitlogen. Wanneer daarna de zon er op schijnt wasemen deze giftige metaalzuren uit. Wanneer je daar dan aanwezig bent en deze giftige stoffen inademt  dan ben je de pisang. Longkanker is gegarandeerd."

Ingezonden stuk in de Volkskrant geweigerd.

Lelystad, 25-07-2016.

Geachte redactie,

Even een reactie op het stuk “Metaal voorziet massaontslag door strengere regels chroom” (Volkskrant 22-07-2016).

Het is juist dat chroom-6 (officieel aangeduid als chroom VI, en vroeger ook arseen, nu verboden) uit gewolmaniseerd hout uitloogt. Chroom-6 loogt niet alleen uit, chroom-6 verdampt ook als het heeft geregend en de zon op het natte gewolmaniseerde hout schijnt. Bij ons in de wijk moest de woningbouwstichting alle gewolmaniseerde houten gevels, waar de giftige zwartelijststoffen boven de drempelwaarde uitkwam, volgens een rapport van TNO, op last van de provincie laten lakken. Niet vanwege het verdampen van water met chroom-6 en arseen er in maar vanwege het uitlogen naar de bodem. Er werd door de provincie, die de milieuwetten volgde, dus niet gekeken naar de gezondheid van de omwonenden maar alleen naar het milieu. Het chroom-6 vormt nog steeds een gevaar, omdat chroom-6 (chroomtrioxide)  in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen valt.

Chroom-6 is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroom-6 kan op termijn al kanker veroorzaken. Mensen met een gewolmaniseerde schutting, -gevel of – speeltoestel o.i.d., doen er goed aan het hout alsnog te lakken en de kwast na afloop in de chemobox te doen. En het hout vooral niet met een hogedrukspuit te bewerken, of met verf te bespuiten!

Nog steeds actueel;

Aan die 13 MIO kilo Arsenicum en die 30 MIO kilo Chroom VI kan het niet gelegen hebben.

Een column van Pamela Hemelrijk van oktober 2003.

06072015 email van St. VoMiGEN aan René Didde, Volkskrant journalist.Over zijn stuk:Kanker:“Tropische Hardhout misschien toch goed”. (VK 4 juli 2015).

Noordhollands Dagblad: "Fikkie Kinderparadijs aan banden"

Door Henk Niggebrugge, 19 mei 2015

N.a.v. het GGD-advies geen geïmpregneerd (pallet)hout te zagen en te verbranden op het Kinderparadijs van Purmerend (zie editie 2015-05-11 ) is er in het Noordhollands Dagblad een artikel verschenen.

06-03-2015: Zienswijze van de webmaster van deze webstek aan B & W van Lelystad betreffende:

Onderwerp: HUTTENBOUWWEEK 2015 (e15009)

Aanvrager: Stichting Schateiland Waterwijk

Datum: 20 t/m 23 juli 2015

Locatie: Schateiland (Voorstraat 503)


GGD adviseert geen geïmpregneerd hout te zagen of te verbranden

Gemeente- en Kinderparadijs Purmerend hebben 4 maart een afspraak hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

Door Henk Niggebrugge, 03 maart 2015

13-10-2014 Handtekeningenlijst vanwege dat wij een volledig schaliegasvrij - en steenkoolgasvrij - en
schalieolievrij en - steenkoololievrij Flevoland willen.
Kan niet meer getekend worden.

Hoorzitting Flevokust

Op 18 september begint er een hoorzitting over Flevokust om 19.00 uur in het Provinciehuis van Lelystad. Dus niet eerst ontvangst maar de hoorzitting start om 19.00 uur. zie ook meer info hier (over onze inspanningen betreffende Flevokust) en hier.

Ingezonden brieven Volkskrant 23 augustus 2014

Onderzoeksrapporten Chroom-6 via Eenvandaag:

 

#Staoptegenkanker en vermijd of verwijder je ge-impregneerde houten schuttingen, -speeltoestellen, -picknicktafels, -vlonders, -zandbakken etc. die kankerverwekkend zijn. Scroll naar beneden voor meer info.

Off topic maar belangrijk: 07-04-2015: info en poster tegen De Slimme Meter in Nederland.

Archief Flevokust


Zonnebloem en wolmanzouten hout.

WOLMANZOUTEN

Wat zijn wolmanzouten:

Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten:

  - 374 g/l arseenzuur.
  - 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
  - 188 g/l koper II oxide.

Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:

  - arseenzuur (arseen) is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
  - chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht
Deze zwartelijststoffen zijn zo gevaarlijk dat in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien van stofeigenschappen, zoals giftigheid. waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit . afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.
Chroomtrioxide is ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken. Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. Arseenzuur en chroomtrioxide lossen goed op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen.
  - via de lucht (ademhaling)
  - via de huid (aanraking)
  - via het maagdarmkanaal (besmette voeding)
en zijn daarom levensgevaarlijk. Asbest is een bagatel vergeleken met deze stoffen. Enkel en alleen in Nederland al wordt jaarlijks via het gebrekkige product: geïmpregneerd hout. zo. n 300.000 kg. arseenzuur en zo. n 600.000 kg. chroomtrioxide op een ongecontroleerde manier diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht.

Riskeer je gezondheid niet met geïmpregneerd hout:

Gebruik nooit een hogedrukspuit.
Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
Laat geen kinderen er mee spelen.

Eet geen planten en gewassen die vlak bij en iets verder weg van het hout groeien.
Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
Verbrand het nooit, zeker niet in de open haard of vuurkorf.
Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.

Verf het hout niet, omdat dan later het niet meer herkend wordt als chemisch afval. Je kunt het wel tijdelijk lakken (blanke lak) om het uitlogen te voorkomen. Verf het vooral niet met een hogedrukverfspuit, je kunt dan het water dat op de schutting wordt gespoten ongewild inademen. Het water vermengt zich met de giftige wolmanzouten, zodra het water de schutting raakt.

Als de zon op een door en door natte gewolmaniseerde schutting schijnt, verdampt het regenwater dat intussen vermengd is met de giftige wolmanzouten. Loop daar dus met een wijde boog omheen! Eenmaal opgelost in druppeltjes water (ook bij mist en nachtvorst!) is de tijdelijke chroom VI die tijdelijk is omgevormd tot Chroom III weer Chroom VI en zo’n 100 maal meer giftig voor de ademhalingswegen dan wanneer het op vaste stofdeeltjes zit. Beide soorten chroom kunnen in druppeltjes of op stofdeeltjes over grote afstand door de wind worden getransporteerd.

Kennisnet: Fragment: Chroom VI, zo betoogt Van den Berg, lost vrij gemakkelijk op in water, mist en andere aerosolen.

Chroom VI (chroom-6), wordt in hout (of ander organisch materiaal ) tijdelijk "chroom III zout ontstaan uit chroom VI zuur". Dat is een andere chemische stof met een ander CAS-nummer dan natuurlijk chroom III en net zo gevaarlijk en giftig als chroom VI. Zodra het hout is verrot, of het tijdelijk chroom III zout uit chroom VI zuur is uit het hout en komt het in contact met water, dan is het weer chroom VI. Chroom III zouten ontstaan uit chroom VI zuur. Zij lossen in contact met water namelijk weer 100% op en zijn dan weer chroom VI. Bij verbranding wordt het ook weer Chroom-VI. Dus als het geïmpregneerde hout er niet meer is, is er later altijd sprake van goed in water oplosbaar chroom-VI, dat gemakkelijk door de huid wordt opgenomen en gemakkelijk wordt opgenomen door plant en dier (vis), hetgeen we weer opeten. Zie de film  "Erin Brockovich. Bron: Europees erkend deskundige.

Hang geen eetbare plantjes aan een gewolmaniseerde schutting alleen sierplanten: het regenwater sijpelt met het gif in de aarde en de plant neemt het op!

Waarom gevaarlijk bij brand?
Waarom geen hogedrukspuit gebruiken?
Welke acties nemen de milieu-organisaties zoals Greenpeace?
Komo Keur is toch veilig?
FSC Hout is toch goed? Nee, niet als het na zo zorgvuldig te zijn beheerd toch wordt geïmpregneerd, want dat gebeurt buiten de verantwoordelijkheid van Stichting FSC Nederland. Mail hun over dit onderwerp via info@fscnl.org
Zit er naast arseen, koper, chroom nog andere stoffen in geïmpregneerd hout?
Is met Tanalith E 3485 geïmpregneerd hout wel veilig?

Voor beantwoording bovenstaande vragen en meer informatie en achtergronden>>


Meer nieuws

6 oktober 2013 Informatieblad van Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp nr. 4 is uit.

23-09-13 KOMO keur en FSC gaat dat samen? Is dit hout geïmpregneerd? ? JA! Als dit op het etiket staat, is het mooie beschermde FSC hout tóch geïmpregneerd. Zie het voorbeeld hieronder, het koper zie je aan de oppervlakte zitten. Maar wat zit er nog meer in, hoe heet het impregneermiddel dat men heeft gebruikt?

Trouw 9-12-98 Nog steeds actueel: Louis Cornelisse: "Het hout rot niet maar is puur gif". Fragment: Wolmanzout is afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen.

Uitgeloogd arseen (gele kleur) te zien op daken van huizen betimmerd met ge-impregneerd (wolmanzouten) hout.

Foto 3: dakje later aangebracht, toch loogt het arseen nog steeds uit. Bij regenweer en mist kunnen deeltjes van Chroom VI zich via het vocht verspreiden en zijn dan 100 x zo giftig. Bron (pdf).

5 september 2013: Informatieblad nr. 3 van SWS (Steunpunt Wolmanzouten Sidhadorp) is uit.


Archief

26 augustus 2010: “Zaak gif(speel)hout: Beslissing gebaseerd op tot nu toe niet te vinden documenten” in het het Echte Nieuws.
En lees het persbericht van het Ecologisch Kennis Centrum.


Echte nieuws, 28 april 2010: Gif(speel)hout-klokkenluider Ad van Rooij ondergedoken.

26 mei 2009: Het hoger beroep van de heer B.F.P. Heijmen vs. Minister Donner inzake het geimpregneerde hout op de EBS-Online (Evangelische Basisschool) te Eindhoven heeft hij gewonnen! Lees hier meer. Lees ook de uitspraak van de Raad van State.

29-08-2008 Wat is uiteindelijk het resultaat van al onze inspanningen voor wat betreft onze houten gewolmaniseerde gevels in het Sidhadorp, lees hier.

27-08-2008 Zaak gifhout op schoolplein: minister Donner moet van rechter nieuw besluit nemen.

5-01-2008 Het KOMO-keur garandeert veel gifstoffen zie ook Nujij.nl

3-01-2008 Video van Petitie tegen geimpregneerde speeltoestellen.

28-12-2007 Het hout van de speelplaats in Tilburg, "Het avonturenpad" dat als voorbeeld van www.buurtlink.nl in de Volkskrant heeft gestaan is gelukkig oké! Hulde aan degene, die dit initiatief voor elkaar heeft gekregen!

28-12-2007 Zwaar chemisch afval wordt gedumpt in hout.

De Stentor publiceerde het bericht over het gif uit China en M. Bos vond dat daar wel een vergelijking te vinden is, die behoorlijk mank loopt. Meten met 2 maten heet dat.

Verschenen op 23 augustus 2007

 

Emiel Stevenhagen, cartoon houtwurmen

"Het Geheim van het Hout". Titel copyright Miep Bos.

Groepsexpositie in de openbare bibliotheek van Lelystad.

Vanaf 1 december 2005 tot 2 februari 2006.

Deelnemende kunstenaars:

Miep Bos
Wieteke Moody- van Dort
Iet Eijbersen
Yoko Kobayashi
Ellen Meijer
Karel Loman
Emiel Stevenhagen

Openingslezing door Wieteke van Dort, in de openbare bibliotheek Lelystad was op 7 december 2005, 20.00 uur.


Naar boven.

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer