Wolmanzouten

Vervolg algemene informatie geïmpregneerd hout

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

 

Gebruik nooit een hogedrukspuit.
Wees voorzichtig met bewerken (niet onbeschermd zagen, boren, schuren etc).
Laat geen kinderen er mee spelen.
Volgens de Europese richtlijnen is het zo giftig dat je het niet met je handen mag aanraken.
Verbrand het nooit
Breekt er brand uit, maak je uit de voeten. Dampen, as, bluswater alles is zwaar giftig.

Waarom geen hogedrukspuit gebruiken?

Het is een fabeltje om te denken dat deze wolmanzouten (CCA-Zouten) goed opgesloten zitten in het hout en er niet uitkomen. Of dat na 20 jaar de boel wel uitgeloogd zou zijn.

Bij een TNO onderzoek in Lelystad heeft men een hogedrukspuit op een geimpregneerde gevel (plm 18 jaar oud) gezet en in het water komen de volgende waarden voor: Arseen 1170, koper 2450, Chroom 1340.
Hoewel intensief reinigen (hogedrukspuit) niet een normale situatie, hier toch ter vergelijking de toetsingswaarden S en I uit circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering, in werking sinds 27 februari 2000 (min. Vrom), deze bedragen voor Arseen S: 20 en I: 60. Koper S: 15 en I: 75, Chroom S: 1 en I: 30.

Bij regen spoelt dit geimpregneerde hout gewoon uit en komen de gevaarlijke stoffen vrij en in de bodem, water terecht. Natuurlijk wel in mindere mate dan bij intensief reinigen.

In een andere situatie (1987) toonde analyse van opgevangen regenwater dat van een komo gekeurde houten schuur afliep aan dat aan dat de gevonden concentraties de interventiewaarden overtreffen en wel voor wat betreft arseen 20 maal, chroom 23 maal en koper 20 maal.

 

Waarom gevaarlijk bij brand?

Vrijkomen van

 • arseenzuur
 • chroom VI
 • minuscule deeltjes, erger dan asbest
 • bluswater is zwaar chemisch afval

In geval van brand komt zo'n 50% van het arseen in de lucht vrij voornamelijk in aerosol-gebonden deeltjes. De massa mediane diameter van die deeltjes varieert tussen ca 0,3 en 3 µm en bedraagt gemiddeld 1,1 µm. Uit metingen van arseen in aerosol in Nederland (Van Jaarsveld en Onderdelinden, 1986) blijkt dat in landelijke omgevingen arseen overwegend tot de fijnste aerosolfractie behoort (massamediaan ca 0,4 µm en 85% beneden 1 µm) 0).
Dit levert een ernstig gevaar op voor bewoners, omwonenden en hulpverleners.

Dit des te meer omdat in geval van brand naast de arseen-deeltjes ook nog chroom VI verbindingen naar de lucht zullen worden uitgestoen en in water oplosbaar arseen en chroom VI met bluswater mee de gehele omgeving ernstig zal besmetten met arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).

Wettelijke voorgeschreven kelders voor het opvangen van dit met arseenzuur en chroom VI vergiftigde bluswater zijn natuurlijk niet aanwezig in een woonwijk.
(bron oa brief aan 2e kamer)

 

Welke acties nemen de milieu-organisaties zoals Greenpeace?

De milieu-organisaties hebben helaas boter op hun hoofd. Zij hebben in het verleden samen met de overheid juist het impregneren met CCA zouten van hout aangemoedigd. Met name het Wereldnatuurfonds was een warme pleitbezorger voor gebruik van geïmpregneerd hout.
Men wilde het kappen van oerbossen, tropische bossen, het gebruik van hardhout verminderen en men dacht dat geïmpregneerd hout een goed alternatief voor hardhout zou zijn. Met alle gevolgen van dien.
In principe is men nu wel tegen geïmpregneerd hout, maar ze ondernemen geen speciale akties. We hebben weleens de hulp, advies van Greenpeace ingeroepen maar zonder resultaat.

Komo Keur is toch veilig?

Nu dat is niet zo. KOMO keur op gewolmaniseerd hout wil alleen maar zeggen dat het hout volledig geïmpregneerd is, met het maximum percentage aan CCA-zouten (Super Wolmanzout).
KOMO-Keur garandeert maximale duurzaamheid en daarmee maximaal kankerverwekkend gif aan arzeenzuuur en/ of chroomtrioxide (chroom VI), namelijk onder hoge druk tot in de kern van het hout volgeperst.

In het verleden werd bij wolmaniseren het hout alleen ondergedompeld in de wolmanzouten. Maar de industrie/overheid zat zo in zijn maag met de chemische afvalstromen dat men dacht als we nu meer in het hout kunnen stoppen zijn we dit probleem kwijt. De overheid ging het zelf subsidiëren mits het KOMO gekeurd was (maximum aan wolmanzouten).FSC Hout is toch goed?

Het FSC keurmerk zegt alleen iets over de herkomst, niets over de kwaliteit of de behandeling van het hout. Dus ook hout voorzien van het FSC keurmerk kan geïmpregeneerd zijn met CCA zouten.

Het blijft vreemd dat organisaties zoals het Wereld Natuurfonds die biodiversiteit hoog in hun vaandel hebben staan en daarom het FSC Keurmerk actief ondersteunen, geen eisen stellen aan de behandeling die dit hout ondergaat voordat het onder het keurmerk wordt verkocht. Zo kan geimpregeneerd hout dat onder het FSC keurmerk wordt verkocht door uitloging en verdamping grote schade aan de natuur en het milieu aanbrengen.

 

Zit er naast arseen, koper, chroom nog andere stoffen in geïmpregneerd hout?

Helaas wel, maar deze stoffen zijn onbekend. Bij toetsing, toelating van deze stoffen (door het CTB, College Toelating Bestrijdingsmiddelen) wordt alleen gekeken naar de werkzame stoffen die de leverancier opgeeft. En dan nog wordt alleen gekeken naar de werkzaamheid van deze stoffen. En niet of ze gevaarlijk zijn in het gebruik en hoe ze eventueel weer uit het milieu verwijderd (afvalfase) moeten worden. Men mag zelfs niet onderzoeken of er andere gevaarlijke stoffen in zitten. En dit is allemaal zo door de Nederlandse overheid bij wet geregeld.
Voor meer informatie over deze hiaten in de Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet klik hier

 

Is met Tanalith E 3485 geïmpregneerd hout wel veilig?

Nu met wolmanzout geimpregneerd hout voor gebruik aan woning of door particulieren verboden is, wordt Tanalith E 3485 vaak als impregneermiddel gebruikt. De werkzame bestanddelen zijn koper en biocides (triazoles).
Op 14-09-2001 was dit impregneermiddel niet meer toegestaan door het CTB, maar na een juridische strijd met leverancier Arch Timber Protection B.V.(voorheen Hickson Garantor Nederland BV), heeft men dit weer moeten toestaan, zie bestrijdingsmiddelendatabank van het CTB.

Staatssecretaris Van Geel van VROM wil het gebruik van geïmpregneerd hout totaal verbieden. Niet alleen arseen,maar ook zware metalen als koper en chroom moeten vanwege risico voor de gezondheid niet meer worden gebruikt, zei Van Geel voor de AVRO-radio in januari 2005. In Tanalith zit koper.

Naast de discussie of Tanalith E 3485 wel veilig is, speelt hier natuurlijk ook de discussie dat het onbekend is wat voor andere stoffen erin zitten. Volgens een artikel in het Brabants Dagblad: "De mileuadviseur van de Raad van State heeft ook twijfels over Tanalith E 3485. Hij vindt het een probleem dat de samenstelling van Tanalith niet bekend is. Dat kan een probleem opleveren als het spul in dampvorm in de lucht komt."

De volgende stoffen staan bijvoorbeeld niet vermeld op het etiket

Monoethanolamine 549,1 g/l
Nonylfenol 12 mol EO 13,0 g/l
Diisooctylftalaat 45,1 g/l
2 Ethylhexaanzuur 40,9 g/l

Advies: koop helemaal geen geïmpregneerd hout, het is onbekend wat voor gevaarlijke stoffen erin zitten.

 

Wordt er bij toelating bestrijdingsmiddellen niet getoetst op veiligheid voor milieu en gezondheid?

Over de de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die ontstaan bij het gebruik en in de afvalfase van het geïmpregneerde hout, is niets geregeld in de Bestrijdingsmiddelenwet. Het College voor toelating bestrijdingsmiddelen mag dit dan ook niet beoordelen. Het is aan de overheid en de politiek om deze wetgeving aan te passen. Tot nu toe weigert de overheid deze weeffout in de wetgeving aan te passen.
Voor meer informatie>>

 

Zijn alle wolmanzouten nu wettelijk verboden?

Nee.
De bekendste wolmanzouten zijn de CCA en CC zouten.
Geïmpregneerd hout met CCA zouten (chroom, koper, arseen) is nu verboden voor toepassing door particulieren.
Bedrijven mogen het niet meer toepassen in:

 • de woningbouw;
 • toepassingen waarbij gevaar van herhaald huidcontact bestaat;
 • toepassingen in zee;
 • landbouwdoeleinden;
 • toepassingen waarbij het behandelde hout in contact kan komen met halffabrikaten of eindproducten die bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie:

Voor sommige toepassingen is gebruik door bedrijven nog steeds toegestaan, wel moet het dan voorzien zijn van een label met de volgende tekst:

 • Draag handschoenen bij het omgaan met dit hout.
 • Draag een stofmasker bij het zagen of anderszins bewerken van dit hout.
 • Afval van dit hout moet worden behandeld als gevaarlijk afval en worden afgegeven aan een erkend verwijderaar.

Doe-het-zelf-winkels en bouwmarkten mogen dit hout niet aan particulieren verkopen of aanbieden.

Voor details zie het arseenbesluit

Geimpregneerd hout met CC zouten is nog steeds toegestaan, ookal wil de overheid dit terugdringen

Advies: koop helemaal geen gewolmaniseerd hout, ook CC zouten vormen risico's voor het milieu en gezondheid.

 

Zit in CCA zout nu arseenzuur of arseenpentoxide.

In 1992 is de labeling van superwolmanzout CO voor wat betreft arseen gewijzigd.

374 g/l arseenzuur is gewijzigd in 304 g/l arseenpentoxide.
Dit is een truc die de overheid heeft toegepast. De overheid weet ruim van te voren dat EU regels gaan veranderen, en vooruit lopend op verscherpte wetgeving rondom arseenzuur heeft men arseenzuur gewijzigd in arseenpentoxide. Arseenpentoxide is minder gevaarlijk dan arseenzuur. Onderzoek van de warenwet heeft aangetoond dat er nog steeds bij Superwolmanzout CO sprake is van arseenzuur.
Voor details>>

 

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer