Wolmanzouten

Links

 
buttonStart
buttonNieuws
buttonSidhadorp
ButtonSwhll
buttonPers
buttonlinks
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

Links naar andere websites

Besluit met arseenverbindingen behandeld hout WmsBesluit van 17 mei 2004, houdende regels met betrekking tot met arseenverbindingen behandeld hout en wijziging van enige andere algemene maatregelen van bestuur (Besluit met arseenverbindingen behandeld hout Wms) Staatsblad 2004, 238


Europese richtlijn arseen houdend hout

Richtlijn 2003/2/EG van de Commissie van 6 januari 2003 inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van arseen

Geimpregneerd hout met wolmanzouten een gevaar voor de volksgezondheid.
Op de website van diagnose-kanker kon u nog meer pagina's over kankerverwekkende stoffen en het "gifhout" vinden.

linkpartner

http://lelystad.uwpagina.nl/

Linkpartner Bioindustrie startpagina

www.gentechvrij.nl O.a. Alles over het Mexicaanse griepvaccin. Is het genetisch gemanipuleerd of niet?

http://www.gifgrondopurk.nl/

http://houtrook.nl/

Het blijkt in de praktijk onmogelijk om iets te doen aan dagelijkse houtrook overlast. Gemeentes zijn in eerste instantie verantwoordelijk om dit soort overlast op te lossen.
Geur van houtrook wordt vaak geassocieerd met gezelligheid en warmte, maar houtrook is gewoon fijnstof en inmiddels weten we dat fijnstof ernstige gezondheidproblemen kan veroorzaken.

www.polie.nl Website vol informatie over allerlei milieu zaken.

De "Nuloptie" van Ir. Nevels, zorgt er voor dat assen van zware metalen van bv gewolmaniseerd en ge-impregeneerd hout, onschadelijk worden gemaakt. Zo'n excelente uitvinding, dat Ir. Nevels zijn Nederlandse vestiging van VROM moest sluiten. Maar in andere landen heeft men zijn technolgie wel omarmd, en terecht!

Fragment van de website;

De Nuloptie is gebaseerd op het waste-to-waste principe. Dit houdt in dat energierijk afval wordt ingezet tegen energiearm afval, zuur afval tegen basisch en oxiderend tegen reducerend.

In het proces bestaan veel interne materiaalkringlopen. Materialen worden teruggewonnen voor hergebruik. Uit hoogproblematisch afval worden uiteindelijk nieuwe zuivere grondstoffen, zuivere metalen en de half edelsteen obsidiaan gevormd.

Verantwoord hardhout van Acacia-Robina
"Er bestaat inderdaad een goed alternatief. Robinia valt in duurzaamheidsklasse I/II en is daarmee één van de weinige houtsoorten met een zeer lange levensduur. Ook heeft robinia van nature al een schimmel- en bacterie dodende stof in zich. Er komen bij onze speeltoestellen totaal geen chemische middelen aan te pas. Zelfs de beits die wij gebruiken om sommige elementen een kleurtje te geven zijn op natuurlijke basis en totaal niet giftig voor mens en natuur". Aldus Acacia-Robinia Nederland BV

Sanus tuinhout Wij hebben gemerkt dat het erg lastig is om onbehandeld hout te kopen, daarom hebben we het initiatief genomen om deze webshop te starten. Alle aangeboden producten zijn milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid. Sanus tuinhout levert uitsluitend artikelen die niet behandeld zijn met chemicaliën of andere toxische stoffen. 10-08-2011 Weblog van Toine van Bergen
Toine is in de Gelderse politiek actief voor de Socialistische Partij. In zijn weblog besteedt hij herhaaldelijk aandacht aan de problematiek van geïmpregneerd hout.

www.sdnl.nl/nvvk.htm

Zie ook over "green bricks" http://www.sdnl.nl/china-connection.htm

Verslag lezing Wieteke van Dort in Puchri Studio. Zij heeft een aantal schilderijen opgedragen aan klokkenluiders.

 

 

VideoChroomVI

op de video van Erin Brockovitch heeft zij het ook over chroom VI, (dat in geïmpregneerd hout kan zitten) maar dan in drinkwater.

 


Bodemnieuws
Platform voor professionals in bodemsanering. Onder nieuws tref je af en toe ook zaken mbt sanering van met CCA zouten verontreinigde grond aan.
TANALITH E 3485
Het zogenaamd milieuvriendelijke alternatief voor wolmanzouten. Op 14-09-2001 niet meer toegestaan door het CTB, maar na een juridische strijd met leverancier Arch Timber Protection B.V., moest men dit weer toelaten, zie bestrijdingsmiddelendatabank van het CTB
Zie ook een artikel in het Brabants Dagblad over de onbekendheid van de samenstelling

Van chemisch afval tot groene stroom
Afval hout (geimpregneerd hout) wordt steeds meer als biomassa voor stroom opwekking gebruikt. Een beschrijving van de verschillende stappen.

0320.pagina.nl

Alles over Lelystad.

   

Diverse buitenlandse links:

Pressure-Treated Wood Poses Danger To Children

New Rules for Pressure Treated Wood


www.fonteine.com

Gezondheidssite door particulier met veel links

 

2008, 22 juni. Mijn nieuwste site over nanotechnologie, het verlengde van gentechnologie maar dan gaat het om deeltjes op het niveau van moleculen en atomen. Veel hierover is bij de consument niet bekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere onderwerpen:

Milieustichting: Biomassa, groene stroom Linkpartner
Suara Baru, de Indische linkpagina.
   

 

 


 

 

Deze site is gehosted bij: www.instanthost.nl

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer