Wolmanzouten

Email van St. VoMiGEN aan Volkskrantjournalist René Didde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn andere websites:

buttonGentechvrij
MiepBos
 
 

 

Kanker:“Tropische Hardhout misschien toch goed”. (VK 4 juli 2015).

Geachte heer Rene Didde,

Volgens uw artikel heeft, citaat: “Europese wetgeving maakte in 2004 een einde aan het gebruik van dit gewolmaniseerde tuinhout. Langzaam uitspoelen van de zware metalen naar bodem en grondwater en mogelijk contact van kinderhandjes met het spul was daarvoor de reden. Was dit het einde van de zware metalen in ons tuindorp?” Einde citaat

Nee dat was niet het einde maar het begin van heel veel kanker ellende. Dit, zoals door Ing. Ad van Rooij, toenmalige hogere Veiligheidskundige van de Koninklijke Philips en toenmalig lid van de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen NVVK, en kandidaat nummer 6 op de toenmalige lijst van de politieke groepering lijst 14, onomstotelijk in vele processen is aangetoond.

Immers, toen het in 2004 verboden werd stond Nederland barstensvol met gewolmaniseerd hout. Dit moest verwijderd worden. Juist in het verwijderen zijn vele fouten gemaakt. Het zit zelfs in het asfalt. Dit verzwijgt u. Dit verzwijgen staat gelijk aan “ het verraad der intellectuelen” ven Benda uit 1927. Onder intellectuelen wordt verstaan mensen die hun mening in het publieke domein mogen vertellen. Meningen die dankzij het toegestane populisme altijd bezijden de waarheid zijn.

U verzwijgt ook, dat niet alleen de zware metalen langzaam uitspoelen, maar  na regen komt zonneschijn waarmee de metalen uitdampen, waardoor het onvermijdelijk door velen mensen wordt ingeademd. Deze situatie veroorzaakt longkanker en vele andere kanker ongein. Een ingezonden brief met betrekking tot het uitdampen van zware metalen van mevrouw Miep Bos uit Lelystad is door de Volkskrant gepubliceerd. (1)

Pas in juli 2014 heeft men bij mij in de Van Speykstraat 87 te Rotterdam de schuurtjes van gewolmaniseerd hout met nieuw hout betimmerd waardoor de bewoners worden beschermd tegen het uitdampen. De bewoners in het oude westen van Rotterdam zijn hierover nog steeds niet geïnformeerd. Waarom zal ik eigenlijk nog WOZ belasting betalen?

Vraag aan de politieacademie: Hoeveel politiemensen heeft Nederland nodig om de elite, raadsleden, Kamerleden en beambten tegen dit moraalloze onmenselijke gedrag te beschermen?

Verder verwijs ik u nog naar de jurisprudentie Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aanvan 16 april 2007 . Een omstreden artikel wat door u in 2006 is geschreven. In deze rechtspraak kunt u lezen dat burgers andere burgers niet meer soeverein met het “aspect” van politiek gezag kunnen waarschuwen wanneer zij volstrekt onnodig en ontwetend in gevaar staan of komen. In geval van uw artikel “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan” betrof dit ontweten in contact staan of komen met kankerverwekkende stoffen. Hoe moraalloos kan je als vrije journalist en Volkskrant wel niet zijn.

Het heeft alle schijn dat het niet meer soeverein kunnen waarschuwen te maken heeft om genetische gemanipuleerde medicijnen tegen kanker geloofwaardig en daardoor mogelijk te maken. „Wij kunnen levens redden”, zegt de topman Manfred Rüdiger van Kiadis, dat een kankermedicijn ontwikkelt. (“Biotechbedrijf Kiadis naar de beurs” NRC 17 juni 2015).

In 2004 liet de toenmalige Kroonprins weten het verschil niet te proeven tussen genetische gemanipuleerde groenten en biologische groenten. Zijn groenten komen uit eigen tuin en dat geeft de familie een goed gevoel, aldus de toenmalige kroonprins de huidige koning. (Agf 14/8/2004).

Dit verraad der intellectuelen speurt iedereen in het gehele land. De jonge student Tarik Z , ging daarvoor zelfs met een nep pistool naar de NOS om hun verraad, het verraad der intellectuelen van de NOS aan de kaak te stellen. Deze week lazen wij dat hij door het creatief vervullen van zijn plicht 30 maanden heeft gekregen. Waarom zijn advocaat niet heeft verwezen naar de plichten die een ieder heeft ten aanzien van de samenleving zoals in BuPo is opgenomen is onduidelijk. Een toerist uit Aruba wordt door 5 politiemensen verstikt omdat ze dachten dat hij ook een nep pistool had.

Duidelijk is, dat het afschaffen van de actio popularis zoals de elite dit in 2005 heeft gedaan gelijkstaat aan een misdaad tegen de mensheid. De jurisprudentie “Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan” toont dit onomstotelijk aan. Tegen deze misdaad probeer ik nu aandacht te krijgen in Duitsland. Daarbij is vastgesteld dat de actio popularis ook niet wordt opgenomen in de ophanden zijnde TETRAS POLITICA van Prof. Mr. Richard de Mulder van de “Alumni” Erasmusuniversiteit Rotterdam. Het keurmerk “Alumni” staat voor een geglobaliseerd bolwerk van het verraad der intellectuelen. Dit alles veroorzaakt door de grote blinde vlek van de democratie van de moderne de “ANDRAGOGIK”.

Het is de ANDRAGOGIK die al deze onwetendheid door leren in beweging organiseert.

Omdat onomstotelijk is vastgesteld, dat de Duitser tot en met begin 2014 nog nooit hadden gehoord van de “ADRAGOGIK” kan de boekhouder van Auschwitz, de heer Oskar Gröning ook geen geestelijke juridisch schuld hebben aan de moorden in Auschwitz.

Hij dient dan ook te worden vrijgesproken. Zie hiervoor bijgaand mijn schrijven aan het Landgericht Lüneburg in Duitsland.  

Wie in de openbaarheid schrijft en spreekt kan misverstaan worden. Ik hou mij dan ook beschikbaar voor het verstrekken vanb meer informatie en het beantwoorden van vragen. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGEN.

R.A.Verlinden


Fragment Kanker:“Tropische Hardhout misschien toch goed

(1) Ingezonden brieven Volkskrant 23 augustus 2014 van Miep Bos

 

Terug

 

email: info@wolmanzouten.nl

      disclaimer